Cubase – Jak Tvořit GROOVE Pomocí KVANTIZACE

Cubase – Jak Tvořit GROOVE Pomocí KVANTIZACE

Cubase – Jak Tvořit GROOVE Pomocí KVANTIZACE? Jak vtisknout groove z audio stopy do midi a obráceně? Jak funguje Groove mapa v Cubase?

Co je Kvantizace?

Kvantizace je funkce, která posouvá zvolenou zvukovou informaci (Audio,MIDI) na jiné místo v čase, tak aby daná informace byla v zákrytu s nastaveným tempem projektu. Např. pokud nahrajeme midi part bubnů, zpravidla netrefíme všechny údery přesně na dobu. Kvantizaci nastavíme na vhodné rozlišení (dělení na osminy, šestnáctky, trioly atd.) a provedeme kvantizaci. Ta již jednotlivé údery „dostrká“ na správné pozice vůči absolutnímu tempu.

Groove

V kontextu článku myslíme groovem rytmické členění partu bubnů nebo jiné rytmické informace. To jak jednotlivé údery na sebe navazují v rámci 4/8/16 taktových celků. Pak vnímáme groove jako specifický informační tok, který vytváří náladu a hybnost v tracku.

Groove Mapa

Kromě základní kvantizace, jak ji zmiňuji výše, můžeme tento rytmický vzorec přenést z jednoho tracku do druhého. Tato funkce se zpravidla v DAW nazývá Groove mapa. Necháme Cubase analyzovat kořenový track a vytvoříme z něj groove mapu. Tu pak můžeme přenést na track jiný.

Groove z audia na midi

V případě, že chceme v Cubase přenést Groove mapu z audio stopy na midi postupujeme následovně:

1. Analyzujeme audio track v editoru pomocí táhla Treshold a nastavíme Hitpointy k vybraným úderům
2. Zvolíme úpravu Create Groove
3. V kvantizační tabulce si vybereme vytvořený preset pro kvantizační mapu
4. Označíme midi part
5. Dáme příkaz kvantizace

V tento okamžik se přenese vytvořená mapa z audio stopy na midi stopu.

Groove z midi na audio

Pokud chceme přenést midi groove na audio postupujeme následovně:

1. Analyzujeme audio track v editoru pomocí táhla Treshold a nastavíme Hitpointy k vybraným úderům
2. Zvolíme úpravu Create Slices (Cubase roztřihne jednolivé údery od sebe)
3. Otevřeme kvantizační panel a přetáhneme do něj midi part
4. Označíme audio stopu
5. Dáme příkaz kvantizace

Vytvořená midi mapa se přenese z midi na audio part.

Video

[thrive_leads id=’6350′]

Cubase – Jak Tvořit GROOVE Pomocí KVANTIZACE

SHARE IT:

Comments are closed.