Cubase – Rychlejší routing signálu v mixu

Cubase – Rychlejší routing signálu v mixu

Cubase – Rychlejší routing signálu v mixu

Rychlejší routing signálu v mixu

Routingem v audio světě máme na mysli směřování signálu z jednoho místa na druhé. Je velmi důležité stále vědět kam signál skrz DAW putuje. Cubase nám umožňuje i velmi složité zapojení. Pro mix je, ale důležité nezatěžovat se příliš přemýšlením jak a kam signál zasíláme. Ať je váš systém jakýkoliv, vždy mějte vše co nejpřehlednější. Zároveň potřebujeme v různých situacích flexibilitu. Jak se rychleji v Cubase pohybovat si ukážeme v tomto příspěvku.

Inputy a outputy

Aby jsme vůbec signál nějak zaslali, musíme v každé stopě nastavit odkud stopa zvuk přijímá a kam ho zasílá. To se nejlépe dělá v mixu v rackové části s názvem Routing. Tu otevřeme a nadefinujeme vstupy a výstupy stop. Pokud potřebujeme nastavit, či změnit více stop najednou, použijeme funkci Q-link. Ta zařídí, aby se změna na jedné stopě propsala na všechny označené.

Hromadné nastavení Grup / FX / VCA kanálů

Pokud potřebujeme zaslat skupinu stop do jedné z jednotících stop (Grup / FX / VCA) jdeme opět do mixu. Označíme stopy a pravou myší otevřeme menu. V něm můžeme vybrat příkaz Add FX /GRUP Channel to selected Channels. Vytvoříme novou jednotící stopu a označené stopy se do ní všechny zasílají.

Routing v Channel setting

Každá stopa v Cubase má detailní prostředí (Channel setting) pro nastavení. To otevřeme symbolem e na každé stopě. V horní části okna máme několik funkcí, které nám umožňují snadno lokalizovat jiné stopy a přecházet do nich. Menu Source a Target jsou v podstatě vstupy a výstupy. V menu nalezneme všechny stopy které mají vazbu k právě otevřené. Můžeme např. přejít do FX stopy, pokud do nějakého efektu z otevřené stopy efekt zasíláme. Můžeme zde také otevřít celý řetězec odkud kam zvuk jde. (Show output Chain).

Panování Efektu

V Channel setting můžeme v pravém dolním rohu (pouze pro verze) otevřít panování efektů. To znamená, že můžeme zaslat efekt do konkrétního místa ve stereo poli přímo z tohoto rozhraní.

Nahrání stopy do stopy

Někdy potřebujeme tzv. „vytočit“ výstup jedné stopy do druhé. Např. výstup efektu nebo grupy do nové audio stopy. Můžeme daný track vyexportovat z Cubase ven a zpět. Nebo můžeme nastavit v routingu přímé zaslání výstupu stopy do v inputu jiné stopy.

Např. chceme nahrát do audio stopy výstup z efektu. Vytvoříme nový audio track. Do jeho inputu vložíme název (výstup) FX stopy. Pak již spustíme záznam a informace se do nové stopy nahraje.

Direct Routing

Plná verze Cubase má také funkci Direct Routing. Ta umožňuje zaslat zvuk z jedné stopy do více míst v mixu najednou. V mixu otevřeme rack s názvem Routing. V něm si navolíme další výstup. V základním nastavení kliknutím aktivujeme pouze jeden z nastavených výstupů. Pokud chceme použít oba najednou, otevřeme v pravém horním rohu mixu menu v kterém zadáme příkaz Direct Routing Summing Mode. Pak se bude zasílat zvuk do všech nastavených výstupů.

Video

[thrive_leads id=’6350′]

Cubase – Rychlejší routing signálu v mixu

SHARE IT:

Comments are closed.