Fab Filter Pro Q3 vs Frequency 2 (Cubase 11)

Fab Filter Pro Q3 vs Frequency 2 (Cubase 11)

Fab Filter Pro Q3 vs Frequency 2 (Cubase 11). Nová verze Cubase 11 přináší vylepšený ekvalizér Frequency 2. V čem se tento eq liší od Fab Filteru Pro Q3? V tomto příspěvku oba ekvalizéry srovnáme.

Novinky ve Frequency 2

Největší ekvalizér v Cubase 11 dostal nové funkce. Máme možnost použít jak dynamický způsob zapojení, tak Sidechain zapojení.

Dynamický ekvalizér je efekt, který reaguje na přicházející signál dle jeho intenzity. V podstatě je to kompresor, který dokážeme zapojit na jednotlivá pásma ekvalizéru.

To nám dává možnost zacílit ekvalizaci tak, že se projeví pouze v nezbytné míře a v okamžiku kdy je to třeba. Na rozdíl od klasické ekvalizace, která je statická, dynamický ekvalizér mění svou reakci na základě síly signálu. Klasickou ukázkou použití je např. omezení sykavek ve zpěvu.

Sidechain v tomto případě rozšiřuje možnosti dynamické ekvalizace. Na jednotlivá pásma můžeme přivést signál z jiné stopy. To znamená, že reakci pásma neřídí síla frekvencí v dané stopě, ale dynamické změny v trigrovacím signálu. Např. můžeme do stop doprovodných nástrojů (kytary, klávesy) vložit ekvalizaci, kterou ovládáme stopou zpěvu. V okamžiku, kdy je přítomný zpěv, zvolené pásmo se v doprovodných nástrojích ztlumí. Tak dostává zpěv v mixu více místa.

Fab Filter Pro Q3 vs Frequency 2

Srovnávat tyto dva ekvalizéry je samozřejmě trochu ošidné. Fab Filter Pro Q3 je jednoznačně lídr na poli ekvalizací. Je to jeden z nepoužívanějších efektů pro ekvalizaci. Jedná se o vysoce vybavený ekvalizér s funkcemi, které jinde nenalezneme. Některé základní rozdíly popisuji ve videu.

Pojďme se zaměřit pouze na dynamickou a sidechain část.

Největší rozdíly jsou dva.

Dynamická ekvalizace u Fabfilteru je řízena automaticky. U Frequency 2 máme možnost použít detailní nastavení, Attack, Release, Kompresní poměr. To je důležité protože můžeme nastavit jak rychle se bude daná dynamická ekvalizace ve zvuku prosazovat. Fabfilter má pouze možnost nastavení prahu (Treshold), který určí od jaké intenzity signálu se bude dynamická ekvalizace aplikovat. Rychlost reakce je ale konstantní.

V sidechain zapojení je také jeden zásadní rozdíl. Fabfilter umí přijímat pouze jeden sidechain signál do jedné pluginy. Ve Frequency 2 je vytvořený systém, kdy můžeme použít 8 nezávislých zdrojů pro sidechain zapojení. (To je logické číslo, vzhledem k tomu, že Frequency 2 má 8 pásem). Každý tento Sidechain zdroj může být ovládán jakýmkoliv počtem trigrovacích stop. To znamená, že každé pásmo může mít svůj zdroj sidechain signálu, který může být tvořen více než jednou stopou.

Např. můžeme chtít ekvalizovat overheady bubnů. Do jednoho pásma dáme jako zdroj kopák a budeme potlačovat basové frekvence. Jiným pásmem budeme chtít naopak zvýraznit virbl. Do zvoleného pásma zapojíme virbl a při každé jeho ráně se zesílí i daná frekvence v overheadech. To vše uděláme jedním pluginem.

Video

[thrive_leads id=’6350′]

Fab Filter Pro Q3 vs Frequency 2 (Cubase 11)

SHARE IT:

Comments are closed.