Jak míchat výšky? (3 základní frekvenční pásma mixu)

Jak míchat výšky? (3 základní frekvenční pásma mixu)

Poslední část minisérie o tom jak se dívat na jednotlivá frekvenční pásma v mixu se věnuje výškám. Vysoké frekvence v sobě nesou vzdušnost a lehkost. Jsou, ale také pásmem, které se někdy používá chybně ve snaze nahrávku příliš zkonkrétnit. Výsledem jsou mixy, které zní příliš ostře a celkově nevybalancovaně. Jakou strategii zvolit při mixu tohoto pásma?

Výšky v mixu

Minisérie 3 základní frekvenční pásma mixu se v tomto článku uzavírá. V třetí části se blíže podíváme na frekvenční oblast vysokých frekvencí.

Nejčastější problém tohoto pásma je, že je v této oblasti frekvencí příliš a nejsou dobře kontrolované. Výsledkem je mix, který zní ostře a celkově nevyrovnaně. U všech pásem musíme zachovávat taktiku rozkládání a strategického výběru, jaká stopa a nástroj danou frekvenci obsadí.

Definice Výšek

Za vysoké frekvence můžeme považovat frekvence v rozsahu 10 kHz až 20 Khz. Tato pásma spojujeme s pocitem vzdušnosti a lesku.

Výšky jsou nejvíce směrové, na rozdíl od všesměrových basů. To znamená, první co ztratíme pokud se dostaneme mimo osu reproduktoru jsou vysoké frekvence. Jejich ztráta evokuje pocit větší vzdálenosti.

Ve všech videích jsme se dívali na Fletcher – Munsen křivky. U vysokých frekvencí platí podobně jako u basů, že pro subjektivní vnímání výšek stejně jako středů musíme výšky zesílit.

Vnímání pásem

Pokud mix nemá vysokých frekvencí dostatek, nahrávka působí dutě a neživotně. Dostatečný objem výšek vnímáme jako lesk, srozumitelnost a vzdušnost. Nadbytek výšek působí rušivě, ostře až hrubě. Tento problém je o to výraznější, že jsme na tyto frekvence citlivější než na basy.

4 kroky pro lepší mix výšek

Strategicky vybírejte kde výšky necháte a kde ne

Klíčem k dobře upraveným výškám je výběr pouze několika stop, které budou nositelem této frekvence. Ostatní zvuky je třeba v této oblasti kontrolovat. Příliš výšek VE VŠECH tracích je chyba – mix je ostrý – přesvětlený. Vyberte 2 – 3 tracky a ostatní upravte ekvalizací pomocí Hi pass nebo Shelf filtru.

Vybalancujte dobře celý mix

Špatně vybalancovaný mix nás nutí zvýšit objem výšek pro větší průraznost daného instrumentu, ale stačí ho lépe umístit ve středech. Jinak řečeno, pro prosazení dané informace můžeme zvolit dvě cesty. Buď dané pásmo zesílit, nebo zeslabit pásma okolní a nechat dané pásmo vystoupit do popředí. To zpravidla funguje lépe a mix není příliš ostrý.

Zbavte se rušivých ostrých frekvencí

U některých zvuků se setkáme s určitou oblastí, která působí rušivě až pichlavě. Tyto frekvence se navíc objevují v mixu nahodile. Např. sykavky a pod. Stopa pak působí nevyrovnaně a z mixu trčí. Pro tyto situace můžeme použít dva nástroje. Deesser nebo Dynamický ekvalizér.

Oba efekty reagují na zvýšený objem dané frekvence dynamicky. To znamená, čím více je dané informace v pásmu obsaženo, tím více ho tlumí.

Přidejte chybějící výšky

Opačným problémem může být nedostatek vysokých frekvencí u konkrétních stop. Problém je, že pouze ekvalizace zpravidla tuto ztrátu nenahradí. Prostě nelze zesilovat frekvence, které ve stopě nejsou.

Tak můžeme použít dvě techniky.

Efekt s názvem Exciter. Ten uměle přidává vyšší harmonické složky k původnímu signálu. Signál získá zpět konkrétnost a naleštěnost. Je třeba dávat pozor na to aby se nepoužilo tohoto efektu příliš.

Alternativou je Parelelní procesing. Jedná se rozbočení originální stopy do další sběrnice. Zde použijeme ekvalizaci (můžeme i s kompresorem). Signál upravíme zdvihem na vysokých frekvencích. Celou tuto novou vrstvu přimícháváme faderem k orinál stopě.

Celková kontrola všech pásem

V seriálu jsme se věnovali jednotlivým pásmům. Vybalancovaný mix, ale získáme vyvážením všech pásem mezi sebou. Pásma spolu spolupracují a ovlivňují se navzájem. Jak uvádím výše, dosáhnout výsledku v rámci jednoho pásma může znamenat úpravu pásma vedle.

Pro kontrolu celého mixu či sekcí nám může být nápomocný vícepásmový kompresor. Ten můžeme použít pro doladění a vybalancování celého frekvenčního spektra.

Video

Jak míchat výšky? (3 základní frekvenční pásma mixu)

SHARE IT:

Comments are closed.