Spektrální analyzér

Spektrální analyzér

K čemu se dá využít spektrální analyzér v domácím studiu? Je jeho použití nezbytné nebo se bez něj obejdeme? Zvuk by jsme měli posuzovat sluchem, ale mohou nastat situace, kdy nám tento měřák pomůže vyřešit problémy, které jinak přehlídneme. 4 Způsoby využití si ukážeme v tomto videu.

Spektrální analyzér v domácím studiu

Spektrální analýza je měření, které nám ukazuje jak jsou ve zdroji rozložené frekvence. Jinak řečeno, vidíme v které frekvenční oblasti je energie více a kde méně. Tato informace nám může pomoct řešit problematická míst v mixu. Obecně se spoléháme hlavně na sluch a schopnost slyšet, kde nám vzniká v mixu problém. Mohou, ale nastat situace, kdy nám sluch nemusí stačit. Pak můžeme využít možnosti upravit nahrávku na základě měření.

Nedefinovaný subbas

Jedna z oblastí, se kterou můžeme mít v domácím studiu problém jsou subbasy. Pokud máme menší monitory a k tomu nevyhovující akustiku, bude pro nás téměř nemožné správně upravit basový a subbasový prostor mixu. Bedny nám tyto frekvence nezahrají a akustiky jejich podání rozmaže. Pak můžeme využít možnosti se na tuto oblast v mixu podívat skrz analyzér.

Nastavení hipass filtru u některých zvuků, které tuto oblast nepotřebují, naopak se v ní nachází přebytečný balast určíme přesně.

Nedefinované rezonance

Podobný problém představují rezonance. To jsou zpravidla vychýlení ve frekvenčním poli, které vznikají vlivem špatné akustiky, špatně zvolené mikrofonní techniky či zdroje samotného. Tyto rezonanční oblasti zhoršují vyznění celého tracku a je dobré je analyzovat a potlačit. Většina zdrojů nějakou rezonanční část obsahuje. Na analyzéru zpravidla rozpoznáme lépe, kde se taková problematická místa nacházejí a můžeme je snadněji odstranit.

Frekvenční střet

Jedním z problémů, který musíme v mixu vyřešit je střet nástrojů, které si nárokují stejnou frekvenční oblast. Např. klasický příklad basa + kopák. Tyto dva nástroje z podstaty operují v podobném frekvenční pásmu. Pokud je od sebe neoddělíme, bude mix méně konkrétní a oba nástroje se maskují. Frekvenční analýza nám pomůže objevit místo, kde se zvuky nejvíce „potkávají“ a vhodnou ekvalizační úpravou je od sebe oddělit.

Rovnováha mixu

Pokud použijeme analyzér na proměření celého mixu, můžeme se také snažit na grafu identifikovat místa, která jsou v celkovém rozložení frekvencí v mixu nevyrovnaná. Např. můžeme nalézt oblasti, kde je mix příliš bohatý na dané frekvence, nebo naopak je v něm díra. Toto měření by jsme měli dělat na frekvenčně nejvíce exponovaných místech a nechat uplynout delší čas pro získání relevantních hodnot.

Video

Spektrální analyzér

SHARE IT:

Comments are closed.