Cubase – Jak správně založit Marker Track

Cubase – Jak správně založit Marker Track

Marker Track(y) v Cubase jsou nástrojem pro rychlejší vizuální kontrolu v celém projektu. Funkcí markerů je popis konkrétního místa, tak aby jsme ho mohli rychleji nalézt a pomáhá k vizuální orientaci v prostředí rozpracovaného projektu. Jak marker tracky zakládat a jaké možnosti v případě tohoto tracku v Cubase máme?

Markery – Vizuální kontrola projektu

Ve výčtu stop v Cubase nemůžeme přehlédnout významného pomocníka pro lepší orientaci v základním prostředí projektu. V místě kde máme nahrány základní informace – audio a midi můžeme použít i speciální track pro vkládání vizuálních, navigačních značek – markerů. To usnadňuje orientaci a zrychluje dosažení konkrétního místa v rozpracované nahrávce.

Dva druhy markerů

Ve světě DAW se setkáme s markery v každém z nich. Některé DAW používají pevně definované prostory v základním okně, jiné jako je tomu u Cubase používají speciální typ stop. Princip je ale stejný – jedná se o prostor do kterého vkládáme vizuální značky, které lze rychle vyvolávat k dosažení konkrétního místa.

Protože v Cubase jsou markery řešeny pomocí speciálních stop, lze jich v novějších verzích Cub. použít i více najednou. Markery jako takové mají dvě základní podoby. Buď markery základní – ty označujíc jedno konrétní místo v projetku. Nebo markery cyklické. Ty vyznačují určitou oblast odněkud někam.

Základní markery

Tyto markery vkládáme do projektu když potřebujeme označit jedno konkrétní místo. Například popis jako sloka 1, refren, nebo chyba či jiné místo, ke kterému se potřebujeme vrátit. Tyto markery můžeme vkládat do projektu pomocí klávesové zkratky INSERT. To je užitečné v případě, kdy chceme značku vytvořit v projektu, který se přehrává.

Cyklické markery

Tyto markery fungují jako „trámec“ vymezujíc určitou výseč. Můžeme je využít pro rychlejší označení celých formálních míst (např. celá sloka) a pod. Pak lze snadněji nalézt a zoomovat celou oblast, ale můžeme využit tohoto označení i při exportování.

Rychlý pohyb mezi markery

Markery můžeme jak obarvit stejně jako základní stopy, ale jednotlivé značky i přesně popsat. Pro rychlou navigaci můžeme použít klávesové zkratky jako B a N. Také lze použít přehled markerů v inspectoru marker stopy nebo v menu určeném pro marker stopy.

Video

Cubase – Jak správně založit Marker Track

SHARE IT:

Comments are closed.