Cubase – Jak správně založit Transpose Track

Cubase – Jak správně založit Transpose Track

Transpose Track v Cubase použijeme v okamžiku, kdy potřebujeme změnit tóninu celého projektu pouze na konkrétním místě. Na rozdíl od MIDI transpozice, audio Pitch Shiftingu nebo použití funkce Root Key, umí tento track provést změnu v celém projektu, napříč všemi zvukovými formáty. Jak s tímto trackem v Cubase 13 pracovat?

Jak transponovat v Cubase?

Změna výšky tónu, nebo tóniny je základní věc při psaní hudby. K tomu jak danou informaci upravit přistupujeme nejen na základě zvukového formátu (MIDI, Audio), ale i z pozice, zda chceme změnit pouze jednu stopu, celý projekt nebo všechny stopy, ale pouze v určité části projektu.

A právě k poslední situaci použijeme Transpose Track.

Transpose Track

Jak uvádím výše, mohou nastat různé situace. Pokud chceme změnit tóninu v celé skladbě, napříč všemi zvukovými formáty, můžeme použít funkci Root Key. Ta má nevýhodu, že působí na celý projekt globálně. Jiná situace bude u MIDI, zde můžeme použít jednoduché přenesení výšky tónu transpose MIDI editorem. U audio formátu můžeme použít Pitch Shifting.

Všechny tyto metody neřeší situaci, kdy chceme provést změnu globálně, tedy na všechny typy formátů, ale pouze v určité části projektu.

Ovládání Transpose Tracku

K nastavení změny tóniny v transpose tracku nakreslíme nástrojem tužka segment ve kterém vidíme horizontální rozdělující čáru. Ta představuje aktuální tóninu. Pohybem nad čáru zvyšujeme ladění, pohybem na opačnou stranu podlaďujeme.

Můžeme tuto změnu provést jak v tracku, tak v otevřené Info line, v hodnotě Value. Pokud chceme udělat změnu v konkrétním místě projektu, použijeme opět tužku k nakreslení místa kde má ke změně dojít a upravíme.

Jak vyjmout stopy z Transpose Tracku?

Samozřejmě, ne vše co je obsaženo v projektu chceme nechat přeladit. Např. smyčku bubnů není zpravidla třeba přeladit. Cubase upravuje jakýkoliv zvukový formát (MIDI, Audio, Chord Tracky). Pokud chceme konkrétní stopu z úprav vyloučit označíme ji a v Info line ji nastavíme z módu Follow na Indipendent.

Video

Cubase – Jak správně založit Transpose Track

SHARE IT:

Comments are closed.