Cubase – Jak správně založit VCA Track

Cubase – Jak správně založit VCA Track

VCA Track je funkce, která nám umožňuje ovládat fadery mixu vzdáleně. VCA tracky fungují podobně jako dálkové ovládání – skrz tento track signál neprochází, ale umožňuje ovládnout přiřazené fadery jiných stop. Tím umožňuje řešit problém, který vzniká při efektování stop a zapojení do grup. VCA Tracky jsou další vrstvu kontroly nad celým mixem.

VCA Tracky v mixu

Koncept VCA tracku je užitečný pro řešení situací, kdy je signál routován ve složitější kaskádách a do hry vstoupí i efekty zapojené do FX stop. VCA Track nám umožňuje lépe kontrolovat celý mix a udržovat jeho konzistenci.

Co je VCA Track?

VCA je zkratka anglického Voltage-Controlled Amplifier. V češtině překládáme jako napěťově řízený zesilovač. Tento koncept je převzat z velkých, studiových, analogových mixů. V praxi to znamená, že VCA vysílá pokyn k podřízené stopě, jak se má změnit poloha faderu. Přes VCA track ovlivňujeme hlasitost běžných audio či instrument tracků vzdáleně.

U VCA tracku signál neprochází skrz, tedy nedochází k sumaci signálu jako je tomu např. u Grup (Auxů atd.). Proto u tohoto tracku v případě Cubase nevidíme možnost zapojení v části routing. VCA pouze „zasílá příkaz“ do podřízených stop o tom jak se má měnit poloha faderu.

Zapojení VCA tracku (Cubase)

V Cubase je sice možné vložit VCA track přes funkci zakládání stop, ale šikovnější je otevřít mix, označit stopy a založit VCA track pomocí funkce Add VCA track to selected Chanells. Tak se VCA track založí a zároveň bude již spojený s konkrétními fadery.

Případně můžeme otevřít v části mixu příkaz Link ve kterém je i schovaná možnost založit VCA track.

V otevřeném mixu vidíme v oblasti nad základními ovládacími panely popis Link a číslo. To nám ukazuje, které konkrétní stopy jsou spojené s konkrétním VCA trackem. Nápis Link se objevuje automaticky, ale můžeme ho přepsat v menu Link.

Pokud chceme stopu z ovládání pomocí VCA faderu vyloučit, v této časti konkrétní stopy pak otevřeme další menu s přiřazením stopy do tohoto linkovacího systému a vybereme None.

Proč používat VCA Tracky v mixu?

Proč je VCA track užitečný? Představme si modelovou situaci.

VCA vs Grupa

Máme skupinu stop, např. celé bubny. Ty jsou dále zasílány do Grupy Bubny. Zároveň zasíláme signál jednotlivých kanálů před sendové zapojení do FX sběrnice ve které máme Reverb.

Pokud chceme změnit hlasitosti celé sekce, můžeme sáhnout po sdružující sběrnici – v Cubase je to Grupa, v jiném DAW to bude Aux a podobně.

Když ubíráme hlasitost přes Grupu, signál stále odchází přes sendy do FX stopy. I když Grupu zcela ztišíme, hlasitost efektovaného signálu se nezmění. Send je nastavený na Post Fader zapojení (tedy za faderem jednotlivých stop). Neefektovaný signál sice ztišíme, ale výstup z FX stopy zní stále ve stejné intenzitě.

Pokud by jsme snížili hlasitost na jednotlivých faderech v celé sekci, bude se i úměrně snižovat hlasitost reverbu. Pokud snížíme hlasitost přes Grupu, tento vztah platit nebude.

Problém, který tak vzniká je, že při kontrole hlasitosti přes Grupy se ve výše uvedeném zapojení nedá kontrolovat objem efektů, který je použitý na jednotlivých stopách.

Právě VCA track tento problém řeší, protože i když přes něj spojíme více stop, nejedná se o stejný způsob úpravy hlasitosti jako u Grupy. Přes VCA track ovládáme hlasitost přímo na konkrétních stopách, tedy fadery, ne až za fadery jako je tomu u řízení hlasitosti Grupou. Tím zůstanou poměry mezi neefektovaným a efektovaným signálem stále stejné, bez ohledu na absolutní hlasitost stop.

Dynamický insert

Pokud zůstaneme u stejného modelu zapojení – skupina stop zapojených do Grupy, můžeme přes VCA tracky řídit také hlasitost, která jde do vstupu Grupy. Např. do insertu Grupy vložíme kompresor. Grupu můžeme ztišit, ale pomocí VCA tracku do vstupu Grupy zaslat silnější signál. Tak kompresor se stejným nastavením lze „nakrmit“ větší porcí signálu a přinutit ho pracovat agresivněji. V podstatě používáme VCA track jako Treshold Kompresoru. Takovou funkci lze využít velmi kreativně za pomocí automatizace.

Video

Cubase – Jak správně založit VCA Track

SHARE IT:

Comments are closed.