Fade in / Fade out – Jak připravit stopy na mix?

Fade in / Fade out – Jak připravit stopy na mix?

Fade in / Fade out. Základní editační úpravy, které děláme na každé stopě a klipu v mixu. Přesto, že se jedná o nejjednodušší editaci, je toto téma celkem široké. Proč jsou fade úpravy tak důležité?

Na začátku byl Fade…

Málokdy nahrajeme stopu tak, že neobsahuje kromě správné hudební informace i další obsah, který je z hlediska čistoty zvuku nežádoucí. Zpravidla nám přebývá kus neužitečného audia na začátku i na konci. Stejně tak stopy obsahují části mezi užitečným signálem, které je dobré odstranit.

Problém je, že pokud použijeme pouze střih, bude taková úprava slyšitelná. Nástup či doznění zvuku nebude plynulé. To se může projevit rušivým lupnutím nebo nepřirozeně znějícím ukončením či nástupem tracku.

K uhlazení těchto přechodů používáme editační nástroj s názvem Fade.

Co je Fade?

Princip je jednoduchý. Jedná se o postupné zvyšování či snižování hlasitosti. Tak se tvrdé přechody zjemní a zní přirozeně. Bez těchto úprav by jsme nebyli schopni připravit stopy na mix.

U neupravených stop nám může připadat, že zní čistě. S každým procesem, který zdvihá jejich hlasitost více vystupují do popředí i detaily, které působí rušivě. Proto je Fade in / Fade out základní zásah, který by měl být udělán rutinně na každé stopě a klipu ve stopě obsaženém.

I tam, kde máme pocit, že zní zvuk čistě. Je to jistota, že bude celá nahrávka znít bezproblémově.

Jak nastavit Fade?

Základní, ruční nastavení je ve všechn DAW shodné. Na hraně každého klipu nalezneme v horním růžku zpravidla trojúhelníkovou ikonu. Tu můžeme myší pohnout směrem dovnitř upravovaného segmentu. Tak vzniká postupný náběh či klesání hlasitosti.

Problém je, pokud upravujeme větší objem stop. Pak je ruční nastavování Fade in / out editací příliš zdlouhavé.

Jak Fade nastavit rychle?

Konkrétní možnosti jsou závislé na DAW. Každý program nabízí několik možností jak tuto editaci urychlit.

Klávesové zkratky – To je klíčová dovednost – najděte klávesové zkratky, které umožňují Fade dosadit automaticky.

Hromadné úpravy – Další metoda je označení většího počtu stop najednou a hromadné úpravy, která se propisuje na všechny označené segmenty.

Automatické nastavení – Některé DAW umožňují dosazování Fade in / Fade outů automaticky.

Video

Fade in / Fade out – Jak připravit stopy na mix?

SHARE IT:

Comments are closed.