Základní editační módy v DAW

Základní editační módy v DAW

Základní editační módy v DAW. Jaké možnosti máme v nahrávacích softwarech při úpravě nahraných stop? Málokdy se povede nahrát stopy tak, že není třeba je vyčistit. Proto je třeba použít editační nástroje v DAW. Základní módy se v jednotlivých DAW neliší a většinou jsou stejné jak funkcí tak názvem.

Základní editační módy v DAW

Úprava stop zahrnuje i nezbytné vyčištění nahraného materiálu. Do něj zahrnujeme základní úpravy jako střih, začištění nástupů a konců stop, ale i složitější úpravy jako je oprava timingu nebo ladění.

V každém DAW nalezneme funkci, která manipulaci s nahranými klipy zjednodušuje. V zásadě nám jde o co nejrychlejší dosazení nahrané informace na potřebné místo.

Nastavení tempa

Dříve než se podíváme blíže na samotné módy, je třeba zmínit, že tato funkce, resp. nabídka meníček se mění na základě nastavení, kterým určujeme jak měříme čas v projektu. To znamená, trochu jiná nabídka bude, pokud budeme mít nastavené měření na absolutní čas, nebo na takty.

Funkce se dále řídí nastavením tempa v projektu. Pokud nahráváme s metronomem, nahrávací program vytváří na pozadí pracovního okna vertikální čáry, které reprezentují nastavené tempo. Tato mřížka slouží jako navigace při úpravě stop.

Snap

Funkce, která aktivuje přichytávání klipů se (v Cubase)jmenuje Snap (Přichycení). U některých DAW aktivujeme funkci přímým kliknutím na konkrétní mód.

Grid

Grid představuje možnost přichytit danou informaci k taktům, či jednotlivým dobám. Pokud potřebujeme dostat začátek klipu na konkrétní dobu či takt, aktivujeme tento mód.

Nastavení konkrétního rozlišení pak provedeme součinnosti s ostatními meníčky pro nastavení kvantizačního rastru (Cubase).

Grid relative

Tento mód nám umožnuje posunout klip v dané konkrétní pozici např. o takt dál ve stejné absolutní pozici. Jinak řečeno, pokud chceme zachovat předraženou notu, ale posunout ji o takt jinde, použijeme tento mód.

Events

Events mód umožní přichytávat klip ke konci či začátku klipů ostatních. Snadno tak např. přichytíme začátek klipu ke konci klipu předešlého. Stejně tak funguje tento mód mezi stopami.

Shuffle

Tento mód umožní „prohodit“ dva klipy v jedné stopě mezi sebou. Např. přetáhneme klip před klip předešlý. Ten si automaticky prohodí pozici a posune se za nově dosazený klip.

Cursor

Velmi užitečný je mód, kdy se klip přichytí na pozici kurzoru. Tento mód nám umožní položit klip na pozici kdekoli v projektu, případně přitáhnout více stop na jedno konkrétní místo.

Kombinované módy

Zpravidla nejvíce používáme kombinované mody. To znamená, že výše uvedené možnosti se kombinují a můžeme je využít najednou bez nutnosti výběru. To velmi urychluje celou editaci a úpravu stop.

Video

Základní editační módy v DAW

SHARE IT:

Comments are closed.