Jak opravit přesamplované Audio (Cubase)

Jak opravit přesamplované Audio (Cubase)

Jistě se vám stalo, že jste otevřeli rozpracovaný projekt a audio začalo hrát rychleji nebo pomaleji. Zvuk je buď podladěný nebo je výše než by měl být. Příčinou je konflikt mezi nahraným audio materiálem a nastavením samplovací frekvence v nahrávacím software. Pro vyřešení tohoto problému máme několik možností.

Převod zvuku z analogové do digitální podoby

Problém, který takto vzniká je způsobený tím jak převádíme zvuk z analogové do digitální podoby. Celý proces nazýváme samplování. Zvuk se v podstatě „rozseká“ na dílky – samply. Nejedná se teda o kontinuální záznam jako v analogové podobě. Pokud je ale dílků – samplů dostatek, funguje to podobně jako políčka u filmu. Pak vnímáme záznam spojitě.

Při převodu pak řešíme dvě hodnoty. Bitovou hloubku a Samplovací frekvenci. Samplovací frekvence říká, kolik jednotlivých bodů „samplů“ vznikne za jednu sekundu. V případě hodnoty 44.1. kHz vznikne 44100 samplů. A právě tato hodnota může způsobit výše popsané potíže.

Pokud máme nastavený projekt v jedné hodnotě a importujeme zvuk v jiné, snaží se nahrávací software tento rozdíl kompenzovat. Například audio nahrané v hodnotě 48 kHz se v projektu s nastavením 44 kHz podladí a prodlouží, protože nahrávací software „rozloží“ původní počet samplů na hodnotu nastavenou v projektu.

Jak opravit chybnou samplovací frekvenci

Pro řešení máme několik možností.

Nejdříve musíme vědět v jaké hodnotě máme nastavený otevřený projekt. Při importování zdrojů s jiným rozlišením nám většina DAW nabídne možnost přepočítání na nastavení v projektu, takže by mělo být vše v pořádku.

Jiný problém nastane, pokud otevřeme původně nahraný projekt v jednom nastavení v nastavení jiném a zvuk se rovnou přesampluje.

V každém DAW nalezneme nějaký korekční nástroj. V Cubase můžeme jít buď do složky Pool, kde máme funkci menu s názvem Convert Files. Vybereme si správnou hodnotu a nově vytvořený track vložíme zpět do projektu.

Druhé řešení můžeme udělat pomocí Offline processingu. Ve složce Audio – Process – Resample. Tento proces je zajímavý tím, že zde můžeme přesně nadefinovat na jakou hodnotu potřebujeme zvuk upravit.

Oprava pomocí pluginy

Pokud váš nahrávací software tuto funkci nemá, nebo je věc pro vás příliš složitá, lze použít skvělý Free plugin Voxengo – r8brain. Jedná se o jednoduchou pluginu, která umožní převod audio na jiné rozlišení. O pluginu jsem psal i v tomto článku.

Video

Jak opravit přesamplované Audio (Cubase)

SHARE IT:

Comments are closed.