Mastering a Mix – 3 Důvody proč je oddělit

Mastering a Mix – 3 Důvody proč je oddělit

Proč je lepší separovat mix a mastering v domácím studiu? Jaké nevýhody přináší mastering v mixážním projektu? Mastering a Mix – 3 Důvody proč je oddělit si vysvětlíme v tomto příspěvku blogu otoman studia.

Mastering a Mix

Výroba každé nahrávky má 3 základní produkční Fáze: Záznam – Mix – Mastering. Mastering je finální úprava nahrávky. V jednoduchosti, podstata masteringu je zvuková optimalizace a technická optimalizace pro koncové médium. Jaký je rozdíl mezi mixem a masteringem jsem vysvětloval zde.

Technicky můžeme tyto dvě fáze spojit. Proč to není dobrá strategie si vysvětlíme dále v článku.

Mastering jedné skladby vs celé desky

V současnosti často vnímáme mastering z pozice 1 singlu, jedné skladby. Samozřejmě, není tomu tak vždy, ale je běžné, že se v domácím studiu soustředíme na jednu skladu od začátku až do konce. Pak je mastering v mix projektu možná volba.

Problém vzniká pokud chceme upravit více písní najednou, např. na CD. Smysl masterigu je zajistit plynulý poslech celého díla, to znamená chceme u jednotlivých tracku podobnou barvu, hlasitost atd. Té nelze dosáhnout odděleným masteringem v mix projektu.

Jediný způsob je vyexportovat jednotlivé skladby z mixážních projektu a poté ze naimportovat do masteringových projektů. Zde můžeme celé dílo míchat, tedy upravovat přechody mezi písněmi, podobně jako upravujeme jednotlivé tracky uvnitř mixu.

Mastering navíc zahrnuje i proces řazení skladeb za sebou, délku prodlev mezi skladbami, trackování, kódování atd. To vše nelze udělat z mixu, tak aby jsme měli kontrolu nad celým dílem.

Mix a Mastering se soustředí na jiné cíle

Obě činnosti mají z podstaty trochu jiné zaměření.

Při mixu vnímáme nahrávku z pozice jednotlivých stop a soustředíme se na rovnováhu všech složek mixu. Děláme větší a agresivnější zásahy do každé stopy zvlášť.

V masteringu upravujeme nahrávku jako celek. Soustředíme se na celkový zvuk, jemné vyladění, optimalizaci výsledné podoby nahrávky. Děláme jemnější a menší úpravy, každý zásah ovlivňuje celé zasažené spektrum v daném místě.

Přeskakování z jedné role do druhé nevede k dobrému výsledku. Pokud se snažíme „uhlídat“ jednotlivosti a zároveň finalizaci nahrávky, ocitáme se ve dvou rozdílných rolích.

Mix a Mastering – Časový odstup

Aby jsme neděli při finální úpravě nahrávky chyby, je dobré mezi mix a mastering vložit časovou pauzu. Jedna ze zásad je nemíchat a masterovat v ten samý okamžik/den.

U mixu se soustředíme na mnoho detailů, které máme v mysli. Tyto informace a způsob vidění zpravidla ztratíme, pokud si dáme alespoň pauzu do druhého dne. Pak můžeme vnímat nahrávku již jako celek. To je pro dobrý mastering zásadní, bez tohoto odstupu se do masteringu nepouštíme.

A druhý důvod je únava, která zásadně zkresluje náš pohled na zvuk. Pokud celý den věnujeme mixu, je důležité pro tak zásadní fázi jako je mastering přijít do studia s odpočinutým sluchem.

Video

Mastering a Mix – 3 Důvody proč je oddělit

SHARE IT:

Comments are closed.