Proč nejde signál do záznamu? A jak to opravit?

Proč nejde signál do záznamu? A jak to opravit?

Proč nejde signál do záznamu? A jak to opravit? Chcete nahrávat, ale zvuk nejde do nahrávané stopy? Pokud nevíte proč neprochází zvuk do záznamu zpravidla to způsobuje přehlédnutí nějakých základních okolností, které lze snadno opravit. Jak zjistit co je příčinou a jak ji odstranit ?

Kde je můj signál?

Technická stránka nahrávání nás může často potrápit natolik, že ztratíme nejen náladu okamžiku, ale i chuť problém řešit.

Jedním z problémů, na který můžeme narazit je nepřítomnost signálu v záznamu. Naštěstí, ve většině případů mají tyto situace snadné řešení.

Před pikolou za pikolou …

…aneb, kde se signál schovává? V zásadě by jsme mohli problém rozdělit na dvě části. Buď se signál ztrácí PŘED nahrávacím softwarem. Druhá možnost je, že zvuk je správně zaslán do DAW, ale ztratí se nám až někde uvnitř.

Mezi mikrofonem a DAW

Při řešení podobných problémů zpravila postupujeme krok za krokem až objevíme problematické místo. Nahrávací studio je provázaný řetězec, takže je třeba v klidu a systematicky dojít k závadnému místu. Vždy začínáme na začátku celého řetězce.

Je všechno zapnuté?

Je to sice triviální, ale i tento problém může nastat, obzvláště, pokud máte složitější řetězec mezi mikrofonem a DAW. Různé preampy a další komponenty je třeba uvést do chodu zapnutím. Je snadné to přehlédnout, obzvlášť pokud jste ve studiu pod tlakem.

Je DAW propojené s Driverem?

Aby DAW a převodník spolupracoval, je třeba je spojit driverem zvukové karty. Toto nastavení máme každé DAW jinde, ale bez něj neví DAW s jakým převodníkem komunikovat.

Je vše správně propojené?

Samozřejmostí je zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty studia správně propojené a zda není problém někde v kabelech u hardwarových zařízení.

Stejně tak se musíme ujistit, zda máme správně propojený zdroj zvuku s nahrávacím systémem. Např. nástrojový kabel/nástrojové kabely mezi hráčem, efekty atd.

Je správně nastavený Gain?

Pokud je vše správně propojené, jedním z důvodů proč zvuk neprochází převodníkem je nedostatečně nastavený gain – vstupní předzesilovač. Pokud není nastavený, zvuk jde do záznamu velmi potichu nebo vůbec.

Je zapnuté fantomové napájení?

Fantomové napájení je potřebné pro chod kondenzorových mikrofonů. Pokud ho nezapnete, mikrofon nebude fungovat.

Je použitý správný vstup převodníku?

Ve studiu zapojujeme různé druhy signálů. Nejen ten mikrofonní, ale také linkový a nástrojový. Linku a mikrofon si zpravidla nespleteme, protože pro ně používáme jiný druh kabelu.

U linky a nástrojového zapojení odlišujeme to, zda je zdrojem přímo zapojený nástroj jako kytara, nebo nástroj s el. silným výstupem jako jsou klávesy atd.

Není zapnutý PAD?

PAD je útlumová funkce, kterou nalezneme na některých zvukovkách. Její zapnutí může signál jdoucí do záznamu ztlumit natolik, že není pro záznam použitelný.

Je nastavení rozlišení projektu a převodníku stejné?

Další méně možnou situací je nesoulad mezi nastavením převodníku a nastavením nahrávaného projektu v DAW.Zpravidla to nebývá hlavní příčina problému, ale i to může způsobit neprůchodnost signálu skrz celý systém.

Je správně nastavená cesta zvuku do konkrétní stopy?

Velmi důležitou částí je interní routing signálu v DAW. Zde musíme říct konkrétní nahrávané stopě z jakého fyzického vstupu převodníku má signál vzít. Pokud to nenastavíme, nejde signál do dané stopy a záznam se ani nespustí.

Je stopa připravena pro záznam?

U většiny DAW ještě musíme připravit stopu k záznamu zakliknutím armovací funkce, tedy říkáme DAW, že po spuštění záznamu bude systém ukládat zvuk právě do označené stopy.

Video

Proč nejde signál do záznamu? A jak to opravit?

SHARE IT:

Comments are closed.