Virtuální bubny pro živé hraní část. 3

Virtuální bubny pro živé hraní část. 3

Jak upravit virtuálního bubeníka pro živé hraní? V třetí části této minisérie se zaměříme na mix. Jak upravit stopy tak, aby jsme dosáhli vybalancovaného zvuku, který bude fungovat v kontextu celé kapely?

Virtuální bubny pro živé hraní část. 3

V minisérii Virtuální bubny pro živé hraní jsme se v předešlých dvou dílech dívali blíže na správný výběr zdroje zvuku a na aranžmá partu. Ve třetí části se podíváme na to jak part zvukově upravit.

Nebojte se míchat Samply

Samply a výstup virtuálních bank musíme stále vnímat jako součást celku. Takže pokud to situace vyžaduje, upravíme jakýkoliv sampl a banku, přesto že se nám zdá být sebelepší. Nebojte se zvuk upravit a nenechte se mýlit tím, že se jedná o předem „uvařený“ zvuk. Stále mějte na paměti, že nám jde o celkový zvuk kapely včetně bubnů a ne jen o dobře znějící part bubnů sám o sobě.

Jednotlivé bubny na mix

Většina virtuálních nástrojů nám umožňuje naroutovat jednotlivé zvuky v sadě nezávisle na mix. První krok je tedy pro svobodu při mixu separovat zvuky a mít k nim přístup nezávisle. Navíc je vždy lepší míchat přes mix DAW. Postup se bude lišit u jednotlivých DAW a virtuálních nástrojů. Jak postupovat v Cubase ukazuji ve videu.

Převeďte midi na audio

Pro mix i archivaci je lepší převést zvuky na audio formát. Proč je to lepší vysvětluji v tomto videu.

Vyčistěte zvuk ve virtuálním nástroji

Některé virtuální nástroje umožňují nastavit míru přeslechu. Např. celá sada v overheadech. Potlačte tyto přeslechy, které mohou způsobovat rozfázování a rozmazávání celkové konkrétnosti. I když v reálné situaci k přeslechu dochází ve virtuálních nástrojích zní jinak než v reálné situaci. Někdy přeslech použijeme u reálných bubnů jako součást zvuku a jeho rozšíření. Zde spíš dochází k otočení fáze a zkreslení.

Zbavte se kompresorů ve virtuálních nástrojích – zpravidla slouží k většímu efektu na posluchače jako zákazníka než zvukaře. U bubnů chceme zanechat jistou pekusivitu a energičnost.

Zbavte se interních reverbů. Raději mějte reverby použité až za virtuálním nástrojem. Můžete lépe kontrolovat jejich objem i barvu. Navíc budete míchat zvuk bubnů bez nalepeného reverbu.

Zbavte se interních ekvalizací. Lepší je kontrolovat zvuk v mixu DAW a i když mohou znít bubny dobře, je lepší si nechat tento krok do mixu DAW.

Základní mix

Základem mixu je správný poměr složek soupravy. Mějte na paměti, že tahounem rytmu je kopák a virbl. Příliš mnoho činelů potlačuje do pozadí právě tuto páteřní informaci. Navíc tyto dlouhé a tříštivé zvuky kryjí důležitou oblast vokálů. Menší objem činelů vytváří více prostoru pro zbytek soupravy.


Mix postavte na Overheadech
(Jediná informace o celkovém zvuku soupravy). Hlasitost dotahujte k tomuto celkovému obrazu zvuku bubnů. Snažte se dosáhnout co nejvíce přirozený zvuk, tak jak by zněl v reálné situaci. Vyvážení v OH mikrofonech je fatální pro celkovou barvu a balanc. Hledejte vyvážení všech komponent soupravy v OH mikrofonech tak aby zvuk zněl spojeně (Příliš tichý snare, příliš hlasitá hi hat atd.)

Panorama

Jak rozložit panoramu? Přemýšlejte jak bude vypadat situace v reálu. Příliš široká panorama bude znít nepřirozeně a zvuku bude působit roztrženě. Navíc, ve větším sále nechcete, aby jednotlivé části soupravy zněly pouze z jedné strany. Posluchač na druhé straně sálu může tuto informaci postrádat. Úplné mono by znělo příliš úzce, ale panoramu držte pod kontrolou a nedělejte jí nepřirozeně širokou. Živé bubny zní relativně z jednoho bodu.

Fáze

Kontrola fáze je vhodná i u samplů. I když je předpoklad, že banka je v tomto směru ošetřená, dofázování zkontrolujte. Obzvláště, pokud používáte zvuky z více zdrojů, např. 2 zvuky virblu z různých bank.

Mix

Pro mix volíme základní tvarující nástroje mixu. Komprese, Ekvalizace a Saturace.

Zbavte se nekonkrétních frekvencí
(např. Nižší středy). Nenechte bubny příliš ostré. Vytvořte v mixu bubnů “kapsy” Přemýšlejte kde bude zhruba frekvenčně sedět basa, zpěv, kytary.. tyto elementy by se neměly přetlačovat, ale vytvářet specifické prostory. (Např. basa kopák – činely – zpěv).

Transienty a plnost – potřebujeme, aby zvuk bubnu prošel skrz celou kapelu a byl srozumitelný. Pro vypíchnutí těchto částí signálu použijeme nějaký pluginy, kterým transienty zostříme. (Transient designer, Clipper)

Nemíchejte bubny bez kontextu. Samostatně sebelépe znějící banka se nemusí pojit dobře s konkrétním zvukem kapely. Nahrajte k bubnům kus vašeho zvuku, basu, kytaru a zkoumejte jak bubny v součinnosti s vaším zvukem fungují. Tak můžete velmi dobře vyladit zvuk ještě před vyzkoušením na živo.

Spojte bubny master buss kompresorem a saturací. Nejde nám o drastickou kompresi, tu u samplů nepotřebujeme. Chceme dosáhnout jednotného, spojeného zvuku soupravy. K tomu můžeme použit tyto dva procesy.

Vyzkoušejte základy s kapelou

Dříve než se vyrazíte na koncert, otestujte jak zní základy v interakci s kapelou. I ve zkušebně můžete získat další informaci zda celý základ funguje dobře. Nahrajte si jak výsledek zní a zkoumejte ho jako posluchači. Zkoušejte pokud možno různé prostředí. Zkušenu zpravila znáte, ale jiné prostředí se bude chovat zcela jinak a velký sál bude znít rozdílně než zatlumená zkušebna. Simulujte reálnou situaci koncertu co nejblíže.

Separované stopy

Každý sál zní jinak. Každý nástroj se projeví v dané akustice odlišně (Rozdíl zatlumený klub, nebo venkovní prostor nebo větší, odrazivý prostor např. sokolovna). Proto je dobré se na tyto možnosti připravit.

Připravte si více variant mixu – mějte 2 – 3 verze stejných základu s odlišným dozvukem a frekvenčním rozložením. Tak, aby jste mohli reagovat na prostot typu vytlumený klub, kde můžete použít více basů, více dozvuku na rozdíl od velkého sálu bez výtlumu, kde bude vhodnější utlumit výšky i basy a vysunout virbl bez dlouhého dozvuku.

Mějte připravené stopy odděleně. Pro lepší kontrolu, použijte přehrávač, který vám umožní pouštět základní informace stále odděleně. Kopák, virbl, přechody a činely. Tento jednoduchý premix pošlete do hardwarového mixu a můžete stále kontrolovat objem jednotlivých informací a reagovat na danou situaci v sále.

Video

Virtuální bubny pro živé hraní část. 3

Virtuální bubny pro živé hraní část. 3

SHARE IT:

Comments are closed.