Cubase – Jak správně založit nový projekt

Cubase – Jak správně založit nový projekt

Jak správně založit nový projekt v nahrávacím software? V každém DAW je postup trochu odlišný, ale vždy děláme tři stejné kroky. Zakládáme nový projekt na konkrétní místo na harddisku, nastavujeme spojení mezi zvukovou kartou a nahrávacím softwarem a vybíráme v jakém rozlišení budeme zvuk nahrávat. Jak tyto kroky dělat správně si ukážeme v Cubase.

Zakládejte nové projekty bez chyb

Bez ohledu v jakém DAW pracujete, při zakládání nových projektů je třeba dělat stejné kroky. Ty se mohou lišit dle konkrétního prostředí, ale principy jsou zpravidla stejné v každém z nich. Při zakládání nových projektů se díváme na 3 věci. Kam a jak v počítači nový projekt uložíme. Jak propojit zvukovou kartu a nahrávací software. A v jakém rozlišení chceme nahrávat.

Na každý krok se podíváme podrobněji.

Kam s ním?

… aneb čistota půl zdraví… Při zakládání nových projektů vždy řešíme kam v rámci počítače nový projekt uložíme. To je samozřejmě jednoduché. Přesto v tom začátečníci dělají chyby.

Zaprvé, pokud je to možné, je lepší mít nahraná data na jiném úložišti než na systémovém harddisku. Chráníme tím jak nahraná data, tak instalace programů. Ty jsou zpravidla znovu obnovitelné, ale nahraná data můžeme ztratit navždy. Pokud přestane fungovat systémový disk, bude problém se dostati i nahraným datům na něm.

Za druhé, jednotlivé projekty od sebe důsledně oddělujeme. Pozor na chybu, kdy se nové projekty ukládají do složek projektů předešlých. Pak může v nahraných datech vzniknout velký nepořádek a směs dat, ve kterých se nedá vyznat.

Kde je můj převodník?

Druhý krok je spojit nahrávací software se zvukovou kartou. K tomu slouží tzv. Driver. To je software, který nainstalujeme proto, aby mohla zvuková karta komunikovat s počítačem. Z pohledu DAW pak vidíme jaké drivery jsou v systému k dispozici. Zpravidla můžeme použít pouze jeden driver (zvukovou kartu) pro spojení s DAW.

Druhá část je pak nastavení Buffer size. Tu řešíme v okamžiku, kdy potřebujeme monitorovat signál při záznamu skrz nahrávací softare. Jsou i jiné cesty, viz tento článek. V jednochosti – pokud musíme jít při odposlechu skrz nahrávací software, musíme snížit hodnotu buffer size tak, aby jsme snížili latenci (zpoždění) signálu při průchodu skrz nahrávací software.

Zpravidla postačí hodnota 256 nebo 128 samplů, aby zvuk procházel dostatečně rychle (10 milisekund a méně). Nevýhodou je, že toto nastavení celý systém více zatěžuje. Proto se před započetím postprodukčních úprav (mix, mastering) vrátíme a tuto hodnotu nastavíme na nejvyšší možnou. Tím se zvýší hodnota latence, ale získáme zpět hodně výpočetní síly systému.

V jakém rozlišení budeme nahrávat?

Třetí nastavení se týká toho v jakém rozlišení budeme zvuk nahrávat. Tyto hodnoty jsou zcela volitelné a vycházíme hlavně z toho co se bude se zvukem dále dít. Při nastavení sledujeme dvě hodnoty.

Samplovací frekvenci – ta se pohybuje od hodnoty 44.1 kHz až po velmi vysoké rozlišení 196 kHz. V nabídce máme mnoho hodnot mezi tím. Samozřejmě, je důležité vědět, v jakém rozlišení umí náš převodník pracovat.

Druhou hodnotou je bitová hloubka. Zde máme základní hodnotu 16 bit. U této jednotky vlastně nastavujeme to jak budou jednotlivé samply detailně popsány digitálním číslem. Zde by jsme měli použít vyšší hodnotu 24 bitů,která se projeví ve větší dynamické rozteči, kterou pro lze při záznamu použít.

To jak jednotlivé kroky či nastavení děláme, závisí na struktuře konkrétního DAW. Některé kroky (kam bude projekt uložený a v jakém rozlišení) můžeme nastavit z jednoho menu. U Cubase musíme jít na více míst.

Video

Cubase – Jak správně založit nový projekt

SHARE IT:

Comments are closed.