4 Pilíře mixu – 1. Hlasitost (Fader)

4 Pilíře mixu – 1. Hlasitost (Fader)

Každý mix se opírá o 4 základní pilíře. V nové minisérii si všechny 4 pilíře představíme. Pokud ovládneme tyto základní fundamenty zvuku, máme jistotu, že náš mix dopadne dobře. Které 4 věci to jsou?

4 Pilíře mixu

Bez ohledu na to, jaký žánr hudby nahráváme, vždy při mixu upravujeme 4 základní elementy, které výslednou podobu zvuku ovlivňují nejvíce. V tomto miniseriálu se podíváme na to proč jsou tyto 4 pilíře tak důležité a jak je nastavit.

1. Poměry Hlasitosti (Fader)

Jedním z nejsilnějších nástrojů ve výbavě zvukaře je Fader. Tento ovladač nám umožňuje nastavit hlasitosti jednotlivých stop.

Proč je to tak důležité?

Podstatou mixu je rovnováha mezi jednotlivými složkami, stopami. To znamená, že chceme, aby každý element nahrávky byl zasazený PROPORČNĚ vůči zbytku mixu. Fadery nám umožňují dát jednotlivým stopám větší či menší důležitost. Definujeme tak to co bude v mixu dominantní více a co méně.

Tento zdánlivě jednoduchý princip je nicméně zásadní pro vyznění celé nahrávky.

Klasickou ukázkou jsou např. vokály. Ty budou v rámci různých žánrů v jiném poměru vůči zbytku nahrávky. V některých žánrech „trčí“ vpředu nahrávky, naopak jinde jsou zanořené v kontextu mixu. Tím vytváříme specifické zacílení toho co chceme posluchači předložit.

3 informace v jeden moment

Při běžném poslechu zpravidla vnímáme maximálně 3 informace. Většinou vokál, rytmickou část mixu a dominantní doprovodný nástroj. Pokud by všechny informace v mixu byly stejně hlasité, byl by prostor mixu nepřehledný.

To JAK jednotlivé stopy vůči sobě nastavíme definuje základ mixu.

Pravidlo 20 minut bez plugin

Nastavení poměrů hlasitosti je zpravidla první krok při míchání. Dříve než začneme používat pluginy, je třeba nejdříve mix pozorně poslouchat a několikrát ho opakovaně projít a hledat ideální spot pro KAŽDOU informaci.

Zpravidla dvoj až trojnásobný poslech je dobrý začátek. Toto nastavení je klíčové i pro další kroky, které budeme při mixu dále dělat. Věnujte nastavení hlasitosti prvních 20 minut mixu, dříve než postoupíte dále.

Jak nastavit fadery?

Dříve než začneme upravovat poměry hlasitostí fadery, soustředíme se na správnou hlasitost celé nahrávky. Tu nastavíme Gainem v každé stopy tak, aby součet energie nebyl v master výstupu vyšší než -5 dBFS.

To je důležité proto, aby nedocházelo ke zkreslení a také nám to umožní nechat fadery ve vyšší poloze, kde mají vyšší rozlišení.

Samotné nastavení hlasitosti můžeme provést dvěma způsoby.

1. Postupné přidávání stop.

Celý mix zamutujeme (ztíšíme všechny stopy) a postupně je přidáváme. Fadery hledáme ideální pozici dané informace. Je třeba mít na paměti, že některé zvuky jsou z podstaty dynamické a nalezení ideální hlasitosti pouze fadery je nemožné. Nicméně, hledáme nejbližší možnou průměrnou hlasitost.

2. Nastavení na pozadí ostatních stop

První způsob má nevýhodu – pokud stopy přidáváme postupně, nemáme přehled o celém mixu. Proto můžeme zvolit jinou metodu – snížíme hlasitost stop o polovinu. Jednotlivé fadery pak „dotahujeme“ na přesné pozice. Tak máme stále přehled o tom, co se v mixu děje.

Pokud nemůžeme opakovaně nalézt správnou hlasitost tracku, můžeme jeho hlasitosti „zprůměrovat“. Dejte fader zcela dolů a stopu postupně zesilujte až do okamžiku, kdy je již příliš hlasitá. Poté se vracejte zpět do okamžiku kdy je příliš potichu. Ideální spot představuje hodnota někde mezi.

Video

4 Pilíře mixu 1. Hlasitost (Fader)

4 Pilíře mixu – 1. Hlasitost (Fader)

SHARE IT:

Comments are closed.