Cubase – Jak správně založit Ruler Track

Cubase – Jak správně založit Ruler Track

Měření času a zobrazení toho jak plyne v rozpracovaném projektu můžeme sledovat v Cubase pomocí Ruler Tracku. Tento track umožňuje jiné zobrazení času než vidíme v základní liště Cubase. Při nastavení toku času lze také v Cubase nastavit nulový čas nebo nultý takt kdekoliv v prostoru projektu.
(Pokračování textu…)

Cubase – Jak správně založit Transpose Track

Cubase – Jak správně založit Transpose Track

Transpose Track v Cubase použijeme v okamžiku, kdy potřebujeme změnit tóninu celého projektu pouze na konkrétním místě. Na rozdíl od MIDI transpozice, audio Pitch Shiftingu nebo použití funkce Root Key, umí tento track provést změnu v celém projektu, napříč všemi zvukovými formáty. Jak s tímto trackem v Cubase 13 pracovat?
(Pokračování textu…)

Cubase – Jak správně založit Chord Track

Cubase – Jak správně založit Chord Track

Chord track je velmi užitečná pomůcka při psaní hudby. Tato stopa v Cubase nabízí možnost zápisu harmonie ve formě boxů, které reprezentují jednotlivé akordy. Kromě chytré nápovědy, která se jmenuje Chord Assistant a umožňuje vyhledat příbuzné akordy s tím který zvolíme, můžeme obsah chord Tracku převést do MIDI not. A nejen to, nově chord track umí i analyzovat audio stopy a z nich vytvořit harmonické značky.
(Pokračování textu…)

Cubase – Jak správně založit Signature Track

Cubase – Jak správně založit Signature Track

Nastavení metra, tedy rytmického členění v Cubase upravíme pomocí Signature tracku.Tento nenápadný track umí více, než jen změnit členění rytmu např. z 4/4 na 3/4. Nejen, že můžeme změnit patern samotného metronomu, ale můžeme také vygenerovat zvuk metronomu do audio nebo MIDI stopy. To vše v Signature tracku v Cubase 13.
(Pokračování textu…)

Cubase – Jak správně založit Sampler Track

Cubase – Jak správně založit Sampler Track

Sampler Track je zajímavou kombinací MIDI tracku a editoru, který umožňuje práci se samply. Jakýkoliv kus digitálně nahraného audio formátu můžeme dále použít velmi kreativním způsobem. Nejen, že ho můžeme dále „rozložit“ na menší části, ale můžeme použít sadu nástrojů pro úpravu zvuku. Sampler track je stopa, která umožňuje tvořit zcela nové zvuky a struktury z již nahraného audia.

(Pokračování textu…)

Cubase – Jak správně založit Arranger Track

Cubase – Jak správně založit Arranger Track

Funkce Arranger tracku upotřebíme v okamžiku psaní nové skladby. Hledáte ideální formu nové písně? Nevíte jak řadit formální části jako refrén, sloka nebo bridge? Arranger track umožňuje snadno vytvořit strukturu celé písně z nadefinovaných hudebních segmentů.
(Pokračování textu…)

Cubase – Jak správně založit Tempo Track

Cubase – Jak správně založit Tempo Track

Definice tempa v nahrávacím software je jednou z funkcí pro kterou potřebujeme založit track. U některých DAW se tyto tracky stávají pevnou součástí základního pracovního okna. V Cubase musíme použít speciální track. V něm můžeme nastavit změny tempa v celém projektu.
(Pokračování textu…)

Cubase – Jak správně založit Marker Track

Cubase – Jak správně založit Marker Track

Marker Track(y) v Cubase jsou nástrojem pro rychlejší vizuální kontrolu v celém projektu. Funkcí markerů je popis konkrétního místa, tak aby jsme ho mohli rychleji nalézt a pomáhá k vizuální orientaci v prostředí rozpracovaného projektu. Jak marker tracky zakládat a jaké možnosti v případě tohoto tracku v Cubase máme?
(Pokračování textu…)

Cubase – Jak správně založit Folder Track

Cubase – Jak správně založit Folder Track

Co jsou Folder Tracky v Cubase? Jak se dá tento druh tracku použít? Nejen lepší organizace projektu, ale i další editační a ovládací funkce můžeme využít pomocí velmi užitečné stopy s názvem Folder Track v Cubase.

(Pokračování textu…)

Cubase – Jak správně založit Grupy

Cubase – Jak správně založit Grupy

Jedna ze zásadních funkcí v mixu nahrávacího software je možnost použití sběrnic, přes které můžeme ovládat jednotlivé tracky. V různých DAW se tato funkce může jmenovat Buss, Aux. V případě Cubase se setkáme s názvem Grup. Jak Grupy správně zakládat a k čemu slouží?
(Pokračování textu…)